A.T. Giribets 2000

Aquesta és l’última empresa creada dins el grup, l’any 2.000 com a Agència de Transports, tant a nivell nacional com internacional.

La seva especialitat és el gran tonatge de tot tipus de mercaderies tant a dojo com mercaderia general, essent els seus principals destins el mercat interior, França, Itàlia i Alemània.

La flota és de 25 vehicles tractores amb pis mòbil i banyeres i compta amb col·laboradors autònoms i d’altres empreses del sector..