Tots els nostres vehicles disposen de localització GPS, la qual cosa ens dona un contacte permanent amb el conductor i facilita una ràpida localització de qualsevol destí.

El 100% de la nostra flota ja compleix amb la normativa europea Euro6, és a dir, que minimitza les emissions de CO2 al medi ambient.

A més, tots els vehicles de la nostra empresa estan equipats de bloqueig de diferencial, sensors antiderrapatge i d’altres ajudes a la conducció per arribar a qualsevol ubicació malgrat les possibles inclemències meteorològiques o d’altres incidències del trajecte.


Manteniment preventiu de la nostra flota:

Tots els nostres vehicles disposen d’un contracte de manteniment i reparació amb el concessionari corresponent segons la marca, a fi de garantir el màxim rendiment i seguretat. Amb tot això, aconseguim evitar averies innecessàries i mal funcionaments dels motors que poden provocar fuites no controlades de gasos contaminants.

 

 

Disposem d’una flota de 18 vehicles de diferents tipus de tonatges per adaptar-nos a qualsevol granja, tenint en compte les mides i diferents tipologies de les mateixes.

 

Actualment, tenim tres tipus de cubes de pinso:

 

  • Trailer amb capacitat de 27 tones netes
  • Cubes de 4 eixos de 20 tones
  • Cubes de 3 eixos de 15 tones

 

Alguns dels vehicles de la nostra flota estan dotats d’un sistema “d’auto-càrrega” per poder retirar els sobrants de pinso tant de sitges com de magatzems.

La nostra flota en el cas de pis mòbil consta de diferents vehicles molt versàtils i que s’adeqüen a diferents tipus de càrregues. És una solució ideal tant per granel de tot tipus, paletitzats en general i també per la indústria siderometal·lúrgica.

 

Pis Mòbil
Eixos: 3 Amplada: 2,48 m.
Càrrega màxima: 27.000 kg. Volum: 80 m³
Alçada interior: 2,50 m. Longitud: 13,50 m.
Alçada màxima: 3,90 m. Lateral fix:

En aquest cas el nostre equip està format de 25 unitats de vehicles amb bolquet, ideals pel transport de qualsevol mercaderia a granel.
Aquests vehicles es caracteritzen per ser semiremolcs hermètics, àgils tant en la càrrega com en la descàrrega i aptes per carregar tot tipus de cereal així com d’altres subproductes més voluminosos.


Actualment el gruix del nostre transport, pel que fa als bolquets, és qualsevol tipus de cereal tant per l’alimentació humana (pipes, blat fariner, ...) com per la indústria agropecuària (tals com ordi, blat de moro, oleaginoses com la soja i derivats, i subproductes tals com farina de gira-sol, gluten, granet de raïm, colza ...).

 

Bolquet a granel
Eixos: 3 Amplada: 2,40 m.
Càrrega màxima: 28.000 kg. Volum: 60 m³
Altura interior: 2,20 m. Longitud: 11,30 m.
Altura màxima: 3,80 m. Lateral fix: