En el cas de granges que tinguin la necessitat de fer un buidatge de sitges, a Transmogirs els oferim el servei “d’auto-càrrega” per tal de retirar els sobrants del pinso.